Ting vi gjør
INNHOLD -
hjelp med tekst, foto, illustrasjoner, presentasjoner.

INFORMASJONS-
DESIGN OG VISUALISERING
- for å gjøre budskapet klarere og mer slagkraftig

KOMMUNIKASJONS-
PROSESSER
- for å nå fram og oppnå respons og samhandling.

KURS HØSTEN 2012
Informasjons-kunnskap du trenger til hverdags

Les mer om kursinnhold her>>

Målrettet informasjonskunnskap

Skritt på veien mot en ny publikasjon

God planlegging av en publikasjon er lønnsomt. Her får du knaggene som vi pleier henge planleggingsprosessen på, nesten uansett form på sluttproduktet:

1. Kartlegging av premissene

 • Hvem er mottakerne, hva vet vi om dem, hva vil interessere dem?
 • Hvor stort omfang og hvor hyppige utgivelser (eller oppdateringer) skal publikasjonen ha?
 • Hvem har ansvar for å foreslå innhold til den enkelte utgivelsen?
 • Hvem lager redaksjonsplanen for den enkelte utgivelsen?
 • Hvem holder i trådene i forhold til den enkelte utgivelsen?
 • Hvem godkjenner innholdet før det publiseres?
 • Hvem skal produsere publikasjonen, hva er de tekniske forutsetningene?
 • Hva er de økonomiske og tidsmessige rammene for prosjektet?

2. Plan for form og innhold, utarbeiding av «dummy»
En dummy tvinger fram konkretiseringer både på form- og innholdssiden. Dummyen lages på basis av to gjennomtenkte planer:

 • Hvilken type stoff publikasjonen skal inneholde og hvordan det skal arrangeres innbyrdes – dvs. en redaksjonell mal.
 • Hvordan stoffet gjennomgående presenteres visuelt – dvs. en grafisk mal.

De to punktene over gjelder uansett medium. For skjermpublikasjoner vil det være behov for minst en plan til:

 • Hvordan skal navigasjonen og grensesnittet være – dvs. en mal for interaksjon.

3. Utarbeiding av produksjonsplaner og budsjett

 • Produksjonsplan for den enkelte utgave, med milepæler og deadlines
 • Plan og budsjett for en lengre periode, vanligvis et år.

4. Produksjon av første utgave

 • Redaksjonsmøte der forslag til innhold fremmes og drøftes, fører fram til:
  • Redaksjonsplan med konkretiserte oppgaver fordelt på medarbeiderne.
 • Tekstlig arbeid; research, intervju, skriving, godkjenning.
 • Illustrasjonsarbeid; fotografering, bildesøk, utarbeiding av grafikk/tegninger.
 • Annet innholdsarbeid, f. eks. video, lyd eller animasjoner.
 • Deskarbeid, inkludert layout, der stoffet bearbeides og plasseres i henhold til de eksisterende malene.
 • Eventuell godkjenning før publisering.
 • Publisering.


TK/nob.no/19.11. 2006