Byta hjul

Eg sit på vegkanten.
Sjåføren byter hjul.
Eg likar ikkje staden eg kom frå.
Eg likar ikkje staden eg skal til.
Kvifor ser eg med utol på
at han byter hjul?

Bert. Brecht/Olav H. Hauge

Ikke bare min fortjeneste,
men her finner du:

Øystein etter tusenårskiftet

Jeg gikk tilbake til Blindern i 2002, og avsluttet med hovedfagsoppgave og cand.polit-grad i sosiologi sommeren 2007. Her er noen eksempler på hva jeg ellers har skrevet de siste årene: