The facts of the present won't sit still for a portrait. They are constantly vibrating, full of clutter and confusion.”

Macneile Dixon
(1866 -1946)

Fleksible i formen
Vi kan, enkeltvis eller sammen, hyres inn for en viss tid eller for et bestemt prosjekt
– eller påta oss et oppdrag med avtalte tids- og økonomiske rammer.

Dette er oss

Det Norske ord & bilder har å selge er i hovedsak er det vi to har i hodene og hendene våre. Derfor synes vi det er riktig å gi litt plass til å presentere oss.

Picture of ØysteinJeg heter Øystein Hagen og har vært journalist mesteparten av mitt voksne liv. «Redaktøring» har det også blitt en del av, både for radio og diverse fagblader.

EGENSKAPER - i tillegg til uforbeholden beskjedenhet: Skriver godt, er sosial og relasjonsskapende, presenterer godt, er flink til å få oversikt og finne «korn» i store, tverrfaglige informasjonsmengder.

Jeg har erfaring med å kombinere forskjellige fortellerformater i de fleste medier, og har jobbet i og med innhold for mange kanaler på felt som teknologi, kultur-film-teater, samfunn, næringsliv, politikk, FoU, offentlig informasjon og organisasjon. I tillegg har jeg jobbet med og dels ledet informasjonsoppdrag og prosjekter, kompetanse-seminarer mv. for små og større lokale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere.

Ta gjerne KONTAKT MED MEG:
Mailadressen min er hagen(at)nob.no og jeg treffes oftest på mob. 91370712.

ØYSTEINS SIDER handler om hva jeg i hovedsak har drevet med i dette tusenåret. Her finner du arbeidsprøver, blogg og en kort CV.

Jeg heter Turid Kaarby Turid imageog har vært ansvarlig for produksjon og adminstrasjon i Norske ord & bilder helt fra vi startet firmaet.
De første årene forholdt vi oss mest til trykte medier, og oppgavene mine omfattet det meste fra produksjonsstyring, design og layout, via redigering, språkvask og annet tekstarbeid til illustrasjoner av alle slag. Fra midt på nittitallet dreide virksomheten gradvis mer over til nettpublisering. Oppgavene har likevel ikke endret seg så mye som man kanskje skulle tro, selv om mange nye verktøyer og metoder har blitt tak i bruk.
De siste årene har jeg jobbet mye med mitt eget konsept og nettsted RIST•LØS

KAN BRUKES TIL: Å gjøre et budskap tilgjengelig, spiselig og fordøyelig. Bidrar gjerne med en tøtsj av humor.

EGENSKAPER: God på å hente inn kunnskap og systematisere informasjon.

Ta gjerne KONTAKT MED MEG: Mailadressen min er turid(at)nob.no og jeg treffes oftest på mob. 93437728.

TURIDS SIDER handler om en del ting jeg gjør og har gjort ved siden av de vanlige oppgavene i Norske ord & bilder.