“Det nest beste etter å vite noe er å vite hvordan man kan ta rede på det.”

Samuel Johnson (1709-1784)

Vi kan bidra med
INNHOLD -
hjelp med tekst, foto, illustrasjoner, presentasjoner.

INFORMASJONS-
DESIGN OG VISUALISERING
- for å gjøre budskapet klarere og mer slagkraftig

KOMMUNIKASJONS-
PROSESSER
- for å nå fram og oppnå respons og samhandling.

Noe av det vi gjorde i…

2010: Prosjektet Facelift 2010les gjerne mer om det på nettstedet vi opprettet – ble gjennomført i samarbeid med nettverket Korridoren og med støtte fra Aksjon vakrere Groruddal.

2008 og 2009: Samarbeidet med tillitsmannsnettverket Korridoren førte til temaavis, mediekontakt, nye nettsteder og blogger, organisasjonsutvikling, lokalpolitisk kommunikasjon og samfunnskontakt.

På tampen av 2009 ble vi involvert i ett av prosjektene til Nasjonal digital læringsarena (NDLA), da Turid ble engasjert til å utvikle en interaktiv illustrasjon av «kulturfiltermodellen» til læreboka i Kultur og kommunikasjon. Se Kulturfilterillustrasjonen på NDLAs nettsted.

Andre stikkord for 2008/2009: NTP, AFP og FOU. NTP - den nye, nasjonale transpotrplanen for 2010-2019 ble fulgt opp journalistisk i artikler om temaene i planen. Forskning og utvikling (FOU) var også et gjennomgangstema, blant annet med artikler om kaosteori, scenariemodeller og HMS. Hovedkampen om Avtalefestet pensjon (AFP) gikk hardest for seg i 2007, men året etter kom pensjonsspørsmålet i offentlig sektor, med egen kampanjesite på web, konferanser, temaartikler.
Alt i alt dreide det seg om ulike sider av arbeidsliv, arbeidsflyt, makt og innflytelse, samfunnets infrastruktur, forskning og samfunnsflyt – og ble til web- og bloggstoff og til artikler i fagbladene Ledelse og teknikk, Arbeidsmiljø, Transportarbeideren, Finansfokus og Sporadisk.

2007: Året begynte med at vi begge fullførte la-a-ange tekstarbeider: Turid med språkvask og kritisk gjennomgang av en helsepolitisk rapport, Øystein avsluttet hovedoppgaven sin i sosiologi.
Ellers ble det en del webutvikling og web-evaluering, bl.a. ble nettstedet «verkstedarbeideren.no» tilrettelagt av oss. Prosjektet inkluderte opplæring i Adobe Contribute for å gi brukerne full frihet i produksjonen av egne sider. Redaksjonelt stoff ble levert til verkstedarbeideren.no og til blad som Psykisk helse, Ledelse og Teknikk og Rett på sak.
Til Anne Lise Flaviks temabok «Ingen armer, ingen kake» (kan lånes via Bibsys) leverte vi faktaintervjuer med politikere og næringslivsledere om universell samfunnsutforming og integrering i arbeidslivet, og til Akershus fylkeskommunes årsmelding intervjuet vi vi den politiske ledelsen for alle partiene. Øystein fikk dessuten en artig utfordring i form av dramatisk manus til et interaktivt spill for barn, basert på Øystein «Einstein» Kristiansens tegninger.

2006: Turid prøvde ut det som nå har blitt treningskonsept RIST•LØS med levende brukere, men flash- og webutvikling for dette og andre krevde mest tid. Øystein prøvde ut nye kunder for frilansstoff og informasjon: Fagforeningsbladet Ledelse og Teknikk, LO-Oslo, bransjeblader og kundemagasiner innen bl.a. ernæring, offentlig forvaltning, markedsføring, forbrukselektronikk og personalrekruttering. Han var dessuten vikar for faglig sekretær for frilansjournalistene i Norsk Journalistlag.

2005:Et år mye preget av produktutvikling for vårt datterselskap Animosjon AS. Firmaet driver nettsted med mosjons- og avspenningsprogrammer til musikk. Programmene markedsføres under navnet RIST•LØS, og er produsert i Flash av "vår" Turid .

2004: Blant annet avis pluss nyhetsbrev på web for Kunnskapsbyen Lillestrøm, samtidig som vi begge brukte mye fritid på studier.

2003: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i endring, og Øystein ble engasjert til å skrive på intra- og internettet deres. Han tok siste deleksamen før han tøffet videre med feltarbeide for hovedoppgaven i sosiologi på høsten.

2002: Et litt annerledes år, i og med at Turid lagde sin egen bok, «FERDIG med de første femti», mens Øystein dels var utleid som informasjonskonsulent i Norsk forening mot støy, dels var hovedfagsstudent i sosiologi.

Fra 2001: AkersHusposten, Akershus fylkeskommunes internavis. Vi gjorde redigering, layout og førtrykksproduksjon på denne fram til sommeren 2004, da avisen ble nedlagt.

2000: Statens institutt for folkehelse «utga» dataprogrammet Norgeshelsa. Vi fikk bidra blant annet med utvikling av brukerveiledning og annet materiell.

Norske ord & bilder Int. AS er inne i sitt 25 år nå. En pekepinn om hva vi holdt på med i forrige årtusen får du i vårt historiske arkiv >