“Ti års erfaring er altfor ofte ett års erfaring gjentatt ti ganger.” Janne Carlzon, dengang sjef for SAS.

Historisk arkiv

Virksomheten startet for alvor i 1989, og var i starten sterkt preget av det vi dengang kalte desktop-revolusjonen. Tenk at den som hadde noe på hjertet kunne lage det ferdig som trykksak på sin egen PC! Fra midten av nittitallet skled vi over mot det enda nyere mediet internett, og ble vel stående med en fot i hver publikasjonsverden. Vil du vite mer om hva vi har gjort etter år 2000: Gå til Ting vi har gjort. Noen eksempler på hva vi drev med de første ti årene våre; i forrige årtusen altså, får du her:

Fra 1989: Fagbladet DesktopRapporten, om de (dengang) nye metodene i publiserings-verdenen. Vi hadde redaksjonelle-, produksjons- og illustrasjonsoppgaver og etterhvert utgiveransvaret.
Fra 1991: «Publish World» var en 24 siders tabloidavis. IDG Computerworld
var utgiver, mens vi hadde det praktiske ansvaret for redaksjonell og grafisk produksjon.
Fra 1992: Audiovisuelle Medier, AVM, fagblad for kringkasting og multimedia i Norge. «Vår» Øystein var skrivende redaktør – noe han fortsatte med fram til 1996.
Fra 1993: Vi lagde den første av i alt ti årsrapporter for Skadeforebyggende forum om ulykkesforebyggende arbeid i Norge. Redaksjonelle-, produksjons- og illustrasjonsoppgaver.
1995: For konferansen «Trygge lokalsamfunn» utformet vi logo, redigerte og layoutet trykksaker pluss produserte en serie dias. NB: Heldigital produksjon av dias var fortsatt en ganske sjelden affære på den tiden. Og for yngre lesere: Skulle du på den tiden vise en presentasjon på veggen, måtte du gå veien om dias (lysbilder).
Fra 1996: Totaloppdrag – redaksjon, produksjon og administrasjon – av Inforum, fagbladet for offentlige informasjonsfolk. Oppdraget varte i fire år, fram til bladet ble nedlagt som følge av omorganisering.
1997: Året bød på en interessant og krevende oppgave: Rapporten Oslohelsa, som på 180 sider – og med nesten like mange grafiske framstillinger – systematisererer det man vet om helsefaktorer på bydelsnivå.
Heldigvis slapp vi å skrive den!, men assistanse med redigeringen, produksjonsstyring, illustrasjonsarbeid og layout var heller ikke til å kimse av.

program Promise 99 forside

Nettsidene vi lagde for kunnskapskonferansen Promise 99 er dessverre vekk nå, men her ser du iallfall forsiden til konferanseprogrammet.

1999: Kunnskapskonferansen «Promise». Promise – Promotion of the Information Society – er et EU-program som Norge fikk være med i. I samarbeid bl.a. med sekretariatet i Norsk Regnesentral jobbet vi med innholdet til konferansen, med å organisere de praktiske detaljene, gjøre alt PR-arbeid, produsere et web-sted og informasjon på papir samt tilrettelegge pressetjenestene.